قیمت میلگرد 1400/10/16

شانزدهم دیماه هزارو چهارصد


داربست بازار مرجع آنلاین قیمت روز میلگرد

میلگرد به عنوان مهمترین مصالح ساختمانی می باشد که با توجه میزان بالای تقاضا و وابستگی آن به نرخ جهانی فولاد قیمت آن بصورت روزانه و گاهی ساعتی قابل تغییر می باشد .
پرکاربردترین نوع میلگرد , میلگرد آج دار می باشد که از نوع فولاد بوده و عموما در آرماتوربندی و ساختمانهای بتنی کاربرد دارد.
میلگرد آج دار در زمان سیمان ریزی در هم قفل می شوند و موجب استحکام بیشتر و عدم کشش و شکستگی در ساختار بتن  می شود.
قیمت میلگرد و میلگرد

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

نام کالا سایز استاندارد قیمت
قیمت میلگرد ذوب آهن 12 ََA3 17,750 تومان
میلگرد ذوب آهن 14 ََA3 15,650 تومان
میلگرد ذوب آهن 16 ََA3 17,550 تومان
میلگرد ذوب آهن 18 ََA3 17,850 تومان
میلگرد ذوب آهن 20 ََA3 17,850 تومان
میلگرد ذوب آهن 22 ََA3 17,850 تومان
میلگرد ذوب آهن 25 ََA3 16,850 تومان
میلگرد ذوب آهن 28 ََA3 16,850 تومان
میلگرد ذوب آهن 32 ََA3 16,850 تومان

قیمت میلگرد کویر کاشان

نام کالا سایز استاندارد قیمت
میلگرد کویر کاشان 12 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کویر کاشان 14 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کویر کاشان 16 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کویر کاشان 18 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کویر کاشان 20 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کویر کاشان 22 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کویر کاشان 25 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کویر کاشان 28 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کویر کاشان 32 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کویر کاشان 36 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کویر کاشان 40 ََA3 16,850 تومان

قیمت میلگرد نورد آریان فولاد

نام کالا سایز استاندارد قیمت
میلگرد نورد آریان 12 ََA3 16,850 تومان
میلگرد نورد آریان 14 ََA3 16,850 تومان
میلگرد نورد آریان 16 ََA3 16,850 تومان
میلگرد نورد آریان 18 ََA3 16,850 تومان
میلگرد نورد آریان 20 ََA3 16,850 تومان
میلگرد نورد آریان 22 ََA3 16,850 تومان
میلگرد نورد آریان 25 ََA3 16,850 تومان
میلگرد نورد آریان 28 ََA3 16,850 تومان
میلگرد نورد آریان 32 ََA3 16,850 تومان
میلگرد نورد آریان 36 ََA3 16,850 تومان
میلگرد نورد آریان 40 ََA3 16,850 تومان

قیمت میلگرد فولاد امیرکبیر خزر

نام کالا سایز استاندارد قیمت
میلگرد امیرکبیر 12 ََA3 16,850 تومان
میلگرد امیرکبیر 14 ََA3 16,850 تومان
میلگرد امیرکبیر 16 ََA3 16,850 تومان
میلگرد امیرکبیر 18 ََA3 16,850 تومان
میلگرد امیرکبیر 20 ََA3 16,850 تومان
میلگرد امیرکبیر 22 ََA3 16,850 تومان
میلگرد امیرکبیر 25 ََA3 16,850 تومان
میلگرد امیرکبیر 28 ََA3 16,850 تومان
میلگرد امیرکبیر 32 ََA3 16,850 تومان
میلگرد امیرکبیر 36 ََA3 16,850 تومان
میلگرد امیرکبیر 40 ََA3 16,850 تومان

قیمت میلگرد پرشین فولاد آریا

نام کالا سایز استاندارد قیمت
میلگرد فولاد آریا 12 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد آریا 14 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد آریا 16 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد آریا 18 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد آریا 20 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد آریا 22 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد آریا 25 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد آریا 28 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد آریا 32 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد آریا 36 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد آریا 40 ََA3 16,850 تومان

قیمت میلگرد مجتمع فولاد کیان کاشان

نام کالا سایز استاندارد قیمت
میلگرد کیان کاشان 12 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کیان کاشان 14 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کیان کاشان 16 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کیان کاشان 18 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کیان کاشان 20 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کیان کاشان 22 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کیان کاشان 25 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کیان کاشان 28 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کیان کاشان 32 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کیان کاشان 36 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کیان کاشان 40 ََA3 16,850 تومان

قیمت میلگرد فولاد آناهیتا گیلان

نام کالا سایز استاندارد قیمت
میلگرد آناهیتا گیلان 12 ََA3 16,850 تومان
میلگرد آناهیتا گیلان 14 ََA3 16,850 تومان
میلگرد آناهیتا گیلان 16 ََA3 16,850 تومان
میلگرد آناهیتا گیلان 18 ََA3 16,850 تومان
میلگرد آناهیتا گیلان 20 ََA3 16,850 تومان
میلگرد آناهیتا گیلان 22 ََA3 16,850 تومان
میلگرد آناهیتا گیلان 25 ََA3 16,850 تومان
میلگرد آناهیتا گیلان 28 ََA3 16,850 تومان
میلگرد آناهیتا گیلان 32 ََA3 16,850 تومان
میلگرد آناهیتا گیلان 36 ََA3 16,850 تومان
میلگرد آناهیتا گیلان 40 ََA3 16,850 تومان

قیمت میلگرد فولاد قزوین

نام کالا سایز استاندارد قیمت
میلگرد فولاد قزوین 12 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد قزوین 14 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد قزوین 16 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد قزوین 18 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد قزوین 20 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد قزوین 22 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد قزوین 25 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد قزوین 28 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد قزوین 32 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد قزوین 36 ََA3 16,850 تومان
میلگرد فولاد قزوین 40 ََA3 16,850 تومان

قیمت میلگرد نورد کوثر اهواز

نام کالا سایز استاندارد قیمت
میلگرد کوثر اهواز 12 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کوثر اهواز 14 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کوثر اهواز 16 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کوثر اهواز 18 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کوثر اهواز 20 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کوثر اهواز 22 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کوثر اهواز 25 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کوثر اهواز 28 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کوثر اهواز 32 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کوثر اهواز 36 ََA3 16,850 تومان
میلگرد کوثر اهواز 40 ََA3 16,850 تومان

قیمت میلگرد صدر فولاد لرستان

نام کالا سایز استاندارد قیمت
میلگرد صدر لرستان 12 ََA3 16,850 تومان
میلگرد صدر لرستان 14 ََA3 16,850 تومان
میلگرد صدر لرستان 16 ََA3 16,850 تومان
میلگرد صدر لرستان 18 ََA3 16,850 تومان
میلگرد صدر لرستان 20 ََA3 16,850 تومان
میلگرد صدر لرستان 22 ََA3 16,850 تومان
میلگرد صدر لرستان 25 ََA3 16,850 تومان
میلگرد صدر لرستان 28 ََA3 16,850 تومان
میلگرد صدر لرستان 32 ََA3 16,850 تومان
میلگرد صدر لرستان 36 ََA3 16,850 تومان
میلگرد صدر لرستان 40 ََA3 16,850 تومان
[rank_math_rich_snippet id="s-3be76d6d-34a5-4a1e-929b-58a3c920eab9"]