تخته بنایی روسی طول عرض ضخامت تاریخ بروزرسانی قیمت (تومان)
تخته روسی 4 متری 22 سانتی‌متر 4.5 سانتی‌متر 1401/07/09 590000
تخته روسی 4 متری 25 سانتی‌متر 4.5 سانتی‌متر 1401/07/09 660000
تخته روسی 4 متری 28 سانتی‌متر 4.5 سانتی‌متر 1401/07/09 740000
تخته روسی 4 متری 30 سانتی‌متر 4.5 سانتی‌متر 1401/07/09 830000
تخته روسی 6 متری 25 سانتی‌متر 4.5 سانتی‌متر 1401/07/09 1180000
تخته روسی 4 متری 25 سانتی‌متر 5 سانتی‌متر 1401/07/09 770000
تخته روسی 4 متری 30 سانتی‌متر 5 سانتی‌متر 1401/07/09 930000

Showing the single result