خدمات داربست بازار

داربست بازار با بیش از بیست سال سابقه کاری در حوزه فروش و صادرات داربست و آهن آلات صنعتی و ساختمانی آماده ارائه خدماتی از جمله اجرای داربست زمین تنیس، نصب کفراژ، نصب داربست پروژهای صنعتی و ساختمانی، نصب پله و پاگرد، اجرا زیر بتن، حفاظ و جان پناه، نصب و اجرا ورق سقف و دیوار، اجرا تکیه و ايستگاه صلواتي و هر آنچه كه مربوط به داربست و لوازم و تجهيزات داربست در اين زمينه است.

نصب کفراژ

اجرا زمین تنیس

قیمت اجاره داربست _ تعرفه اجاره داربست

اجرا زیر بتن

نصب پله و پاگرد

نصب داربست پروژهای صنعتی و ساختمانی

اجرا تکیه

نصب و اجرا ورق سقف و دیوار 

حفاظ و جان پناه